Om Konstklubben

 

Om Konstklubben

 

Klubben är medlem i galleri Sigma tillsammans med andra konstföreningar i Växjö. Konstklubben Bagaren har enligt föreningens stadgar (2006) följande ändamål:

 

”Konstklubbens ändamål är att bland de anställda vidga intresset för god konst dels genom inköp, och utlottning av konstverk, dels genom andra aktiviteter såsom besök på konstutställningar, föredrag och studieverksamhet öka medlemmarnas kunskaper om, och förståelse för konst. Konstklubben kan även välja att dela ut konst, t ex i form av så kallade årsblad, vilket i så fall ska ske till samtliga betalande medlemmar.”

 

Konstklubben delar vartannat år ut konst i form av årsblad, till samtliga betalande medlemmar. Detta skedde senast 2015 och i samarbete med Södras konstklubb. Då Södra är en stor konstklubb (ca 900 medlemmar) innebär samarbetet att båda föreningarna kan pressa priser och erhålla förmånliga priser vid för inköp av årsblad.

 

Som alla andra konstklubbar har Konstklubben Bagaren 8 som huvudverksamhet att köpa in och lotta ut konstverk vid ett stort årslotteri som äger rum i december.

 

Medlemsavgiften dras direkt från lönen under april månad (Saab, CAB och TE) eller betalas in med separat inbetalningskort (Arkitektkopia, Pensionärer).

 

Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Konstklubben är en expansiv förening! Vi har kraftfullt arbetat med nyrekrytering av medlemmar under 2015 vilket har medfört att antalet medlemma ökat från 116 till 127 (ca 10 %).

 

Konstklubben bytte för några år sedan via stadgeändring namn till fastighetsbeteckningen i Växjö, d.v.s Konstklubben Bagaren 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved